ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jiang4 (จู้อิน ㄐㄧㄤˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiàng