ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

jiang1 (จู้อิน ㄐㄧㄤ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jiāng