ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

jian3 (จู้อิน ㄐㄧㄢˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jiǎn