ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jian3 (จู้อิน ㄐㄧㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiǎn