ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

jian1 (จู้อิน ㄐㄧㄢ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jiān