ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jia2 (จู้อิน ㄐㄧㄚˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiá