ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jia1 (จู้อิน ㄐㄧㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiā