ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

jia1 (จู้อิน ㄐㄧㄚ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jiā