ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jiātíng (จู้อิน ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 家庭