ภาษามาลากาซีแก้ไข

เลขแก้ไข

iraika ambinifolo

  1. สิบเอ็ด