ภาษาอิตาลีแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

inutile

  1. ไม่มีประโยชน์