ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

instrumental

  1. (ไวยากรณ์) ซึ่งบ่งบอกเจตนาหรือเครื่องมือ

คำนามแก้ไข

instrumental

  1. (ไวยากรณ์) การกเครื่องมือ, กรณการก

คำพ้องความแก้ไข