ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

implores

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ implore