ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

huo4 (จู้อิน ㄏㄨㄛˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ huò