ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

huo4 (จู้อิน ㄏㄨㄛˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ huò