ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

hun4 (จู้อิน ㄏㄨㄣˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ hùn