ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hun4 (จู้อิน ㄏㄨㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ hùn