ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hun2 (จู้อิน ㄏㄨㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ hún