ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hui4 (จู้อิน ㄏㄨㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ huì