ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

hui4 (จู้อิน ㄏㄨㄟˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ huì