ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

huang2 (จู้อิน ㄏㄨㄤˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ huáng