ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

huan3 (จู้อิน ㄏㄨㄢˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ huǎn