ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

huan2 (จู้อิน ㄏㄨㄢˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ huán