ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

hua4 (จู้อิน ㄏㄨㄚˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ huà