ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hu4 (จู้อิน ㄏㄨˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ