ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hu4 (จู้อิน ㄏㄨˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ