ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hu3 (จู้อิน ㄏㄨˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ