ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

hu3 (จู้อิน ㄏㄨˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ