ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hu1 (จู้อิน ㄏㄨ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ