ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hou4 (จู้อิน ㄏㄡˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ hòu