ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hou3 (จู้อิน ㄏㄡˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ hǒu