ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hong3 (จู้อิน ㄏㄨㄥˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ hǒng