ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hong2 (จู้อิน ㄏㄨㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ hóng