ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hong1 (จู้อิน ㄏㄨㄥ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ hōng