ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

heya

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ へや