ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

heng4 (จู้อิน ㄏㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ hèng