ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

heng2 (จู้อิน ㄏㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ héng