ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

heng2 (จู้อิน ㄏㄥˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ héng