ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

he4 (จู้อิน ㄏㄜˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ