ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

he2 (จู้อิน ㄏㄜˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ