ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

he2 (จู้อิน ㄏㄜˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ