ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

he1 (จู้อิน ㄏㄜ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ