ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ตัวอย่างเสียง:
    (file)
  • คำอ่านภาษาไทย:แฮฟเวินทฺ

คำกริยานุเคราะห์แก้ไข

สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:headword/templates บรรทัดที่ 54: ต้องการพารามิเตอร์ "2"

  1. คำย่อของ have not (ไม่)