ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

has

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ have