ภาษามาเลย์แก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาสันสกฤต अर्घ (อรฺฆ)

คำนามแก้ไข

harga (ยาวี هرݢ‎, พหูพจน์ harga-harga, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ hargaku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ hargamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม harganya)

  1. ราคา

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษามาเลย์ harga, จากภาษาสันสกฤต अर्घ (อรฺฆ)

คำนามแก้ไข

harga (พหูพจน์ harga-harga, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง hargaku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง hargamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม harganya)

  1. ราคา