ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

hardest

  1. รูปผันขั้นสุดของ hard