ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

harder

  1. รูปผันขั้นกว่าของ hard