ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hao4 (จู้อิน ㄏㄠˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ hào