ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hao4 (จู้อิน ㄏㄠˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ hào