ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hao3 (จู้อิน ㄏㄠˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ hǎo