ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hao2 (จู้อิน ㄏㄠˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ háo