ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hao1 (จู้อิน ㄏㄠ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ hāo