ดูเพิ่ม: hào, háo, hāo, และ hǎo

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hao (hao5hao0, จู้อิน ˙ㄏㄠ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hāo.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ háo.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hǎo.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hào.