ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hang2 (จู้อิน ㄏㄤˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ háng