ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

gun3 (จู้อิน ㄍㄨㄣˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ gǔn