ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • (file)

คำนามแก้ไข

gun (พหูพจน์ guns)

  1. ปืน
  2. ปืนใหญ่

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gun (จู้อิน ˙ㄍㄨㄣ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ gǔn.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ gùn.