ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

gui4 (จู้อิน ㄍㄨㄟˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ guì