ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

gui1 (จู้อิน ㄍㄨㄟ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ guī