ดูเพิ่ม: guì, guī, และ guǐ

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

gui (gui5gui0, จู้อิน ˙ㄍㄨㄟ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ guī.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ guǐ.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ guì.