ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

gu3 (จู้อิน ㄍㄨˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ